REKORDOWY SPADEK BEZROBOCIA W HISZPANII

28 sty 2016
REKORDOWY SPADEK BEZROBOCIA W HISZPANII

W 2015 roku liczba mieszkańców Hiszpanii pozostających bez pracy zmniejszyła się o prawie 680 tys. - wynika z danych Narodowego Instytutu Statystyki (INE). To największy spadek w skali roku w historii kraju.

Przed tygodniem, minister gospodarki Luis de Guindos zapowiadał, że dane dotyczące rynku pracy będą wyjątkowo dobre i tak się też stało. Od stycznia do grudnia 2015 roku poziom bezrobocia spadł w Hiszpanii o prawie 3 procent.

Jak wynika z badań Narodowego Instytutu Statystyki, najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w usługach. Stało się to przede wszystkim dzięki turystom, których coraz więcej odwiedza Hiszpanię. Bezrobotni często znajdowali też miejsca pracy w rolnictwie i nieco rzadziej w przemyśle. Ożyło nawet budownictwo - sektor najbardziej dotknięty kryzysem.

Bez zatrudniania wciąż pozostaje w Hiszpanii cztery miliony osiemset tysięcy osób. To prawie 21 procent ludności zawodowo czynnej. Jeśli przewidywania Ministerstwa Gospodarki się sprawdzą, jeszcze w tym roku poziom bezrobocia spadnie poniżej 20 procent.

Źródło: onet.pl

Wróć